Peter Blaauw (1949) maakte etalages, decoreerde, maakte reclame, werkte in de zorg... maar echt schilderen begon als autodidact in 2004. Na een 2 jaar gezellige wekelijkse schilderavonden in de club van wijlen Henk van Klinken.

Als laatbloeier heb ik niet echt een eigen specifiek handschrift, maar het Out-of-the-box-denken, zat er als kind al in.  In 2016, begon ik op het AZC in Assen een schilderclub. En af en toe help ik graag mensen bij het bestrijden van blokkades... En ik leer daar zelf ook veel van, want er zijn weinig creatieven, die zich goed voelen bij dictatoriale leiding. ;)

Peter Blaauw (1949) made shop windows, decorated, advertised, worked in healthcare... But real painting started as an autodidact in 2004. After 2 years once a week of cozy painting evenings in the club of the late Henk van Klinken.